Formularele pentru raportarea medicilor de familie pentru sfarsitul de an, sunt:
 

In prima parte se vor completa si trimite: până la 10 ianuarie 2019 - pe suport de hartie (pot fi transmise si pe fax, e-mail scanate)
1. Centralizatorul luna decembrie 2018
2. Darea de seama trimestriala - trimestrul 4 2018
3. Darea de seama statistica departamentala (consultatii si tratamente) pentru anul 2018
4. Raportare SAN (personal si cheltuieli) 

In a doua parte: până la 1 februarie 2019 - format electronic
1. Centralizatorul de morbiditate
 
Copyright ©2010 Directia de Sanatate Publica Bacau. Made by Mobile Web Technologies SRL