ACTE NECESARE PENTRU AVIZARE/REAVIZAREA AUTORIZATIEI SANITARE DE FUNCTIONARE A CABINETELOR MEDICALE

 
AVIZARE (obtinere autorizatiei sanitare de functionare)

1. DOSAR

2. COPIE – COD UNIC DE INREGISTRARE (CUI)

3. COPIE – CERTIFICAT DE INREGISTRARE A CABINETULUI

4. COPIE- CERTIFICAT DE MEMBRU DE LA COLEGIUL MEDICILOR

5. SCHITA CABINET, PLAN DE INCADRARE IN ZONA

6. MEMORIU DE PREZENTARE (amplasare, structura functionala, dotari, microclimat)

7. COPIE-CONTRACT DE COLECTARE SI TRANSPORT DESEURI PERICULOASE/CONTRACT CU O FIRMA PENTRU SPALAREA INVENTARULUI MOALE

8. COPIE – ACT DE PROPRIETATE/COMODAT/CHIRIE

9.TAXA PENTRU A.S.F. (se obtine de la Primaria Bacau)

10.TAXA PENTRU AUTORIZATIE SANITARA DSP – 300 RON

REAVIZARE ASF

1. DOSAR

2. COPIE-CONTRACT DE COLECTARE SI TRANSPORT DESEURI PERICULOASE/CONTRACT CU O FIRMA PENTRU SPALAREA INVENTARULUI MOALE

3. AUTORIZATIA SANITARA DE FUNCTIONARE – IN ORIGINAL

4.TAXA PENTRU  VIZA A.S.F. (se obtine de la Primaria Bacau)

5.TAXA PENTRU VIZA AUTORIZATIE SANITARA DSP – 200 RON

6. DECLARATIE (se completeaza la sediul DSP-ului)


 

          Conform Ordinului  Nr. 251 din 16 martie 2012  pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei
 
Copyright ©2010 Directia de Sanatate Publica Bacau. Made by Mobile Web Technologies SRL