MEDICI

Acest document se eliberează numai medicilor care întrunesc condiţiile de cetăţenie, ascendenţă, filiaţie, căsătorie şi rezidenţă prevăzute de lege şi care au dobândit formarea în profesie pe teritoriul României. Acesta atestă drepturi câştigate specifice în profesia de medic.

Se eliberează medicilor de Medicină Generală cu drept de liberă practică, precum şi în cazul  medicilor specialişti/primari Medicină de Familie. 

 

 

Documente necesare:

Ø  cerere tip (se completează la biroul RUNOS);

Ø  copia actului de identitate;

Ø  copia legalizată după diploma de bacalaureat;

Ø  copie legalizată după diploma de medic;

Ø  copie legalizată după foaia matricolă;

Ø  adeverinţă eliberată de Facultatea de medicină absolvită în care se precizează perioada în care au fost efectuate studiile universitare;

Ø  adeverinţa eliberată de casa judeţeană de asigurări de sănătate Bacău în care se precizează că relaţia contractuală cu aceasta;

Ø  copie legalizată după documentele de schimbare a numelui.

 

Acest document se eliberează titularului sau unei persoane împuternicite de către acesta prin procură notarială.

 

Documentaţia se depune la biroul RUNOS, camera 22, între orele 09.00 – 13.00

Informaţii suplimentare puteţi obţine la telefon 0234512850, int.115.

 

Persoane de contact : Ref.sup. Bucurel Cerasela

                                       Ec. Deaconu Elena

 
Copyright ©2010 Directia de Sanatate Publica Bacau. Made by Mobile Web Technologies SRL