FARMACIŞTI

Acest document se eliberează numai farmaciştilor care întrunesc condiţiile de cetăţenie, ascendenţă, filiaţie, căsătorie şi rezidenţă prevăzute de lege şi care au dobândit formarea în profesie pe teritoriul României. Acesta atestă drepturi câştigate în profesia de farmacist.

Se elibereaza titularilor diplomei de licenţă de farmacist,  inclusiv  promoţia 2007, care fac dovada exercitării efective şi legale a activităţilor respective pe o durată de minim 3 ani consecutivi din ultimii 5 care preced eliberarea acestui certificat.

Documente  necesare:

Ø  cerere tip (se completează la biroul RUNOS);

Ø  copia actului de identitate;

Ø  copia legalizată după diploma de bacalaureat ;

Ø  copie legalizată după diploma de farmacist;

Ø  copie legalizată după foaia matricolă;

Ø  adeverinţă eliberată de Facultatea de farmacie absolvită în care se precizează perioada în care au fost efectuate studiile universitare;

Ø  copie legalizată după cartea de muncă sau adeverinţa de la unitatea angajatoare din care să rezulte condiţia de experienţă 

profesională menţionată;

Ø  copie legalizată după documentele de schimbare a numelui.

 

Acest document se eliberează titularului sau unei persoane împuternicite de către acesta prin procură notarială.

 

Documentaţia se depune la biroul RUNOS, camera 22, între orele 09.00 – 13.00

Informaţii suplimentare puteţi obţine la telefon 0234512850, int.115.

 

Persoane de contact : Ref.sup. Bucurel Cerasela

                                       Ec. Deaconu Elena

 
Copyright ©2010 Directia de Sanatate Publica Bacau. Made by Mobile Web Technologies SRL