► Eliberarea codului de parafa  ◄

  Cererea completata de catre medicul care solicita codul de parafa
       Cu urmatoarele acte anexate:

1. Buletin /carte identitate (original și copie);

2. Dovada schimbării numelui (dacă este cazul) - certificat de căsătorie/ sentință divorț (original și copie);

3. Certificat de membru al Colegiului Medicilor/ Colegiul Medicilor Dentiști conform Legii 95/2006 și avizul anual –valabil in perioada solicitării (original și copie);

4. Certificat de medic specialist/ primar eliberat de Ministerul Sănătății (original și copie);

5. Adeverință de salariat de la angajator (original); contract de muncă (original și copie);contract de colaborare (original și copie) prin care se atestă dovada locului de muncă ca medic specialist într-o unitate sanitară public/ privată din județul Bacău sau Aviz al Colegiului Medicilor România,respectiv Colegiul Medicilor Dentişti din România pentru înfiinţarea cabinetului (original și copie);

6. Diplomă de licentă (original și copie);

7. Pentru PFI, PFA dovada inscrierii la Administrația Financiară(CIF); pentru SRL Cerificatul Constatator de la Registrul Comerțului.;

       8. Cosimțământ persoane fizice privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

 


 

► Eliberarea unui nou cod de parafa in caz de pierdere sau furt◄

   Cererea completata de catre medicul care solicita noul codul de parafa
       Cu urmatoarele acte anexate:

1. Dovada unui anunț dat în unul din ziarele locale privind pierderea sau furtul parafei

2. Buletin /carte identitate (original si copie).

3.
Dovada schimbării numelui (dacă este cazul) - certificat de căsătorie/ sentință divorț (original și copie);

4. Certificat de membru al Colegiului Medicilor/ Colegiul Medicilor Dentiști conform Legii 95/2006 și avizul anual –valabil in perioada solicitării (original și copie);

5.
Anexa 1 Ord. 1059 din 2003.

6.
Cosimțământ persoane fizice privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

In atentia medicilor rezidenti:

        Potrivit prevederilor art. 17, alin (1) din Ordonanta Guvernului nr. 12/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 179 / 2008 “incepand cu promotia 2005 de absolventi licentiati ai facultatii de medicina, dobandirea dreptului de libera practica se face dupa promovarea examenului de medic specialist”.
        De asemenea, acelasi act normativ la art. 18, alin. (2) prevede pentru medicii aflati in practica supravegheata / asistata ca “Actul medical pe care il presteaza medicul in timpul celor 3 ani de practica este sub responsabilitatea unui medic cu drept de libera practica.”.
        Avand in vedere cele de mai sus, medicii aflati in practica supravegheata / asistata nu pot beneficia de acordarea unui cod de parafa.

Modele adeverinta:
Adeverinta cod nou
Adeverinta eliberare un nou cod de parafa in caz pierdere sau furt

 ORDIN Nr. 1059 din 20 noiembrie 2003 privind declararea nominală obligatorie şi evidenţa medicilor

 
Copyright ©2010 Directia de Sanatate Publica Bacau. Made by Mobile Web Technologies SRL