Pesta porcina


        Avand in vedere situatia existenta şi gravitatea creata de apariţia şi răspandirea cu rapiditate a pestei porcine, impactul negativ creat asupra apelor de suprafaţă şi subterane ca urmare a acţiunii de colectare, decontaminare şi îngroparea animalelor porcine, se interzice conform Legii apelor nr. 107/1996 cu modificările si completările ulterioare, art.92 al.1, îngroparea animalelor fără a se lua in considerare pericolul de contaminare a surselor de apă subterane şi de suprafaţă.

       Astfel, in operaţiunile de neutralizare a materialului cu risc patogen reprezentat de cadavrele de animale, atribuţiile şi responsabilităţile in operaţiunile de identificare a terenurilor pentru incinerare/ingropare revin consiliilor locale şi primăriilor.

 
Copyright ©2010 Directia de Sanatate Publica Bacau. Made by Mobile Web Technologies SRL